ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ - ΞΥΣΤΡΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

How to measure a wore rope

Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν πώς να μετρήσετε σωστά ένα συρματόσχοινο.

Rope Size
Rope Type

Machine Seal Scraper Cleaner

NB: Scraper not used in Viper Mini