ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ VRC

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ VRC

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ από ΣΧΟΙΝΙΑ

Η συσσώρευση βρωμιάς μπορεί να προκαλέσει επιταχυμένη φθορά σε σχοινιά και τροχαλίες, ενεργώντας ως διαβρωτικό στις επηρεαζόμενες επιφάνειες. Το συσσωρευμένο υπολειμματικό λιπαντικό και τυχόν σχετιζόμενα ξένα υλικά καλύπτουν το σχοινί, συγκρατώντας νερό και αυξάνοντας το ρυθμό της διάβρωσης.

Αν οι οπτικοί έλεγχοι είναι μέρος της διαδικασίας συντήρησης των σχοινιών, το παλιό λιπαντικό μπορεί ουσιαστικά να κρύψει προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Η αποτελεσματική λίπανση δεν μπορεί να συμβεί μέχρι αυτή η κρούστα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με ένα λιπαντικό υψηλής ποιότητας.

Οι καθαριστές σχοινιών Viper επιτρέπουν την αφαίρεσης της βρωμιάς ή της συσσώρευσης παλαιού λιπαντικού από το συρματόσχοινο πριν τη λίπανση, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λίπανσης μέσω του Viper WRL.

Οι καθαριστές Viper (VRC’s) είναι διαθέσιμοι σε δεξιόστροφους και αριστερόστροφους τύπους, για να ταιριάζουν σε σχοινιά 6 και 8 συρμάτων αλλά και άλλων συνδυασμών σχοινιών κατά παραγγελία.

Viper 5 pack rope cleaners

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ SMOOTH BORE

Για συγκεκριμένους τύπους συρματόσχοινων όπου ο τυποποιημένος καθαριστής σχοινιών Viper δεν ταιριάζει, υπάρχει διαθέσιμος ο καθαριστής Viper ‘Smooth Bore’. Ο Καθαριστής Σχοινιών Smooth Bore συνήθως χρησιμοποιείται σε σχοινιά τύπου σωλήνα με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συρμάτων, σε κάποια μη περιστρεφόμενα σχοινιά, σε καλώδια ROV, κλπ. όπου οι αυλακώσεις ανάμεσα στα σύρματα είναι ελάχιστες και δεν ταιριάζουν άμεσα με έναν τυποποιημένο Καθαριστή Σχοινιών Viper.