ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ VIPER

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ από ΣΧΟΙΝΙΑ

Οι Καθαριστές Σχοινιών Viper επιτρέπουν την αφαίρεση της βρωμιάς ή της συσσώρευσης παλαιού λιπαντικού από το συρματόσχοινο πριν τη λίπανσή του, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λίπανσης μέσω του Viper WRL.

Διαθέσιμοι για σχοινιά 6 και 8 συρμάτων σε μια ευρεία γκάμα μεγεθών. Είναι κρίσιμο για όλα τα σχοινιά να μετρούνται φυσικώς πριν την επιλογή και παραγγελία του Καθαριστή Viper, καθώς το μέγεθος των σχοινιών μπορεί να διαφέρει όταν βρίσκονται εν λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ SMOOTH BORE

Για συγκεκριμένους τύπους συρματόσχοινων όπου ο τυποποιημένος καθαριστής σχοινιών Viper δεν ταιριάζει, υπάρχει διαθέσιμος ο καθαριστής Viper ‘Smooth Bore’. Ο Καθαριστής Σχοινιών Smooth Bore συνήθως χρησιμοποιείται σε σχοινιά τύπου σωλήνα με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συρμάτων, σε κάποια μη περιστρεφόμενα σχοινιά, σε καλώδια ROV, κλπ. όπου οι αυλακώσεις ανάμεσα στα σύρματα είναι ελάχιστες και δεν ταιριάζουν άμεσα με έναν τυποποιημένο Καθαριστή Σχοινιών Viper.