ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα λιπαντικά που αναφέρονται παρακάτω έχουν δοκιμαστεί σε εφαρμογή με το σύστημα Viper WRL και είναι συμβατά με όλα τα μέρη του συστήματος Viper WRL.

Αυτό δεν αποτελεί συστατική ενέργεια των αναφερόμενων προϊόντων.

*Η συμμόρφωση VGP βασίζεται σε δηλώσεις των κατασκευαστών.